Våra föreläsare

 

Våra föreläsare: Katarina Widoff, Jonny Nordin, Peter Watz och Hasse Olsson

Det finns vissa saker alla vi egenföretagare har gemensamt och det är bland andra konsten att sälja, företagsutveckling och marknadsföring.

De är förstås själva egenföretagare. Med sina föreläsningar belyser de problematik, de utbildar, stöttar och bygger upp andra företagare.  

 

 

Katarina Widoff

Katarina Widoff: Våga växa som företagare.

Katarina Widoff driver Kommunikationsfabriken – Komfab och föreläser om vikten av att våga växa och utvecklas som företagare. Hon ger oss tips och idéer på hur vi kan höja vår omsättning och se nya linjer och strukturer som kan inspirera oss att våga ta steget. 

Som van estradör skapar Katarina en helhet mellan nätverkande, företagande och bussighet och hon är föreläsaren som anser att det ska vara roligt att göra affärer. Hon skriver också böcker i ämnet och kanske har du läst någon av hennes böcker: Marknadsför dig med personliga kontaktnät - Bussighet är lönsamt!, Må BÄST orka mer - inspiration till ett optimalt och roligare liv! samt Bli en skicklig nätverkare - mingla dig till framgång.

Mer om Katarina kan du läsa på www.komfab.se

Johnny Nordin

Jonny Nordin: Att nätverka internationellt

Förutom att vara en uppskattad föredragshållare inom affärsnätverkande driver Jonny även nätverket Traders Corner tillsammans med Sören Söderqvist. Jonny har professionellt de senaste åren byggt upp ett internationellt nätverk för svensk export till den Nordafrikanska marknaden och han berättar här om sina erfarenheter kring att nätverka på den internationella marknaden. Jonny har även släppt en bok: Framgångsrikt Nätverkande

Mer om Jonny kan du läsa på www.jonny.se

 

Peter Watz: Har du tillräckligt många kunder?

Hur du kan förbättra din marknadsföring så att du kan få fler kunder och framför allt "rätt" kunder!

Marknadsföring ger dig bara uppmärksamhet. Det ger dig tyvärr inga kunder. Men om du har en struktur på hur du ska ta hand om förfrågningar, bygga förtroende och sätta rätt pris på rätt tjänst så är du på god väg att bli fullbokad.

Peter Watz från BliFullbokad.nu lär dig hur du får fler kunder och framför allt rätt kunder. Han belyser vad dina kunder får för resultat av att arbeta med dig dvs belyser värdet av dina tjänster. Han kommer ge dig en del tips och råd hur du ska arbeta med din marknadsföring så att du får fler förfrågningar av rätt typ och hur du ska synas med din marknadsföring.

Peter berättar också om de marknadsföringsstrategier som framgent kan hjälpa dig på vägen mot att bli fullbokad.

Mer om Peter kan du läsa på www.blifullbokad.nu

Hasse Ohlsson kommer och f&oumlreläser på Netweaver2012.

Hasse Olsson: Försäljning – så funkar det!

I denna föreläsning får du lära dig hur man skapar försäljningsframgångar utöver det vanliga!

Hör om formeln till all försäljning samt om vikten av rätt attityd och inställning, de två rädslorna som styr all försäljning.Hasse Olsson är en energisk, provocerande, okonventionell och rak föreläsare som aldrig lindar in enkla sanningar i bomull. Han levererar insikter och egna erfarenheter i ett högt tempo och berör och engagerar sin publik. Det är inte säkert att du, efter att ha hört Hasse, kommer att se på försäljning på samma sätt som tidigare.

Hasse Olsson har idag tränat ca 5000 säljare, 600 säljchefer samt ett 30-tal ledningsgrupper och  är otroligt uppskattad som motor i kick-offer och för kundevent där han gör allt från korta seminarier på 40 minuter till arrangemang på flera dagar.

Mer om Hasse kan du läsa på hans hemsida www.revenuefactory.se

Vill du synas här med ditt företag? Kontakta Marie och Carina på Netweaver!

Anml dig till vart nyhetsbrev

Vill du synas här med ditt företag? Kontakta Marie och Carina på Netweaver!

© Netweaver  All Rights Reserved 2013