Om Netweaver

En helt ny idé - Netweaver

Netweaver är en idé som uppstod ur den frustration som så många av oss småföretagare idag känner.

Vi hinner inte med, jobbar alltid, får aldrig chansen och tiden att knyta de kontakter som anställda ofta gör under personalfester och utbildningar, eller vid större kompetens- och utvecklingstillfällen. Vi arbetar hårt för att nå nya grupper av potentiella kunder, tjänar per definition aldrig nog med pengar, har svårt att anställa vid arbetstoppar, samt det är lätt att bli isolerad från det övriga affärslivet.

Vi har dessutom ofta världens sämsta chefer som aldrig låter oss ha personalfester, after-work eller kompetensutvecklingar...

Nu är det dags för förändring!

Genom aktivt nätvävande och sociala affärskontakter ges i höst småföretagare från hela landet chansen att i en underbar miljö på Hovs Hallar, längst ut på Bjärehalvön, skapa tillväxt i sina respektive företag.

Syfte:
Syftet med Netweaver är att på en nationell basis knyta ihop företag och företagare från hela Sverige med varandra och därigenom öka den ekonomiska till­växten genom att erbjuda ett forum där affärsnyttan står i fokus genom samverkan och nätverkande.

Upplägg:
Vi vill erbjuda ett helhetsgrepp där de ofta åsidosatta behoven hos småföre­tagare i Sverige belyses och ställs i fokus. Vi erbjuder kompetens­utveckling i form av föreläsningar där vävandet av vår gemen­samma plattform står i centrum. Vi kommer även att erbjuda olika typer av forum för uppföljning och fortsatt nätverkande efter eventet. Vi satsar även på kontaktskapande delåtgärder då företag inte gör affärer med företag utan människor gör affärer med människor!

Vi riktar oss till små och medelstora företag/företagare över hela Sverige, både kvinnor och män. Våra intressenter kommer från alla branscher och på vår föranmälningslista finns idag allt från utbildare, it-strateger, tereapeuter, organisationsutvecklare, reklam­byråer, ekonomer, webb-designers, ergonomer, designers, revisorer, bemanningsföretag och coacher för att nu bara nämna några.

Det krav vi ställer på de deltagande företagarna är att de är egenföretagare samt positiva till sam­verkan och ser möjligheterna till nya projekt och affärer genom nätverkande och kontakt­skapande.

Arrangörer

Marie Nordström

Som huvudarrangör står Marie Nordström, Kreativitetslotsen i Göteborg.

Marie är verksamhets- och organisationskonsult och hittar sina kunder med hjälp av ett brett kontaktnät och en gedigen kunskapsbas i relationsmarknadsföring. Hon är ett välkänt namn i Sveriges alla storstadsregioner genom sina verksamheter Affärsmingel Meet & Greet, Affärsluncher Meet & Eat – för företagande och styrande kvinnor, nätverket FemmeNet affärer på kvinnors villkor samt Tjejmingel – av tjejer för tjejer. Marie är också av regeringen utsedd ambassadör för kvinnors företagande samt mentor för nyföretagare i Drivhusets regi.

Marie drivs hela tiden av nya idéer och kreativt skapande och många är de affärsidéer och samverkansprojekt över hela Sverige som hon idag är "gudmor" till.

Läs mer på www.kreativitetslotsen.se

marie.nordstrom@netweaver.se

Carina Månsson

Medarrangör och ytterligare en stark kraft bakom Netweaver2012 är Carina Månsson från Nature Calling i Ystad.

Carina driver bland annat Bli Berörd vars syfte är att skapa en mötesplats för Ystadborna där nätverkande, utbildning och glädje står i fokus. Carina står även som medarrangör för event som Internet i fokus, Bildexpert Ystad samt Livslust Ystad. Carina är idag ordförande i Livslust och sitter även i styrelsen för Nätverket Österlen som är det största affärsnätverket på Österlen. Tillsammans med maken drivs flera bolag bland annat Pdyk, där Carina arbetar med frågor inom besöksnäringen samt miljöfrågor.

Carina bloggar också om nätverkande på daglig basis i Skånskan. Carina har en aldrig sinande energi och är en nätverkare ut i fingerspetsarna även hon.

Läs mer på www.bliberord.com

carina.mansson@netweaver.se

Vill du synas här med ditt företag? Kontakta Marie och Carina på Netweaver!

Anml dig till vart nyhetsbrev

© Netweaver  All Rights Reserved 2013